Darčekové poukazy sú určené na úhradu služieb hotela Bristol a Rímskych kúpeľov. Je možné zakúpiť ich na konkrétnu službu, resp. pobyt aj v inej hodnote. K dostaniu sú na počkanie na recepcii Hotela Bristol. Darčekové poukazy sú platné na konkrétny dátum, resp. obdobie. V prípade nevyčerpania sumy uvedenej na darčekovom poukaze nebude poskytnutá náhrada.

Cena: 30 €, 50 €, 100 €, 150 €