Vážení hostia,
pri priamej rezervácii fľaša Prosecca na izbu, parkovanie zdarma.

Váš domov

v Košiciach

Novozrekonštruované v roku 2021